Kirjiz.net

Koulutieni alkoi Snellmanin ala-asteelta Punavuoresta. Peruskoulun ala-asteen viimeisen luokan suoritin Bläsebo skolanissa, Göteborgissa, yläasteen Helsingin normaalilyseossa ja lukion Lauttasaaren yhteiskoulun lukiossa sekä Vuosaaren lukiossa. Ammatilliset opinnot aloitin monen välivuoden jälkeen Helsingin ammattikorkeakoulu Stadiassa. Isona minusta tulee paras.

Stadia

Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia

Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia tarjosi verkkoviestinnän ammattiopintoihin aikuiskoulutusvaihtoehtoa. Haku tapahtui syksyllä 2006 ja siihen sisältyi ennakkotehtävät. Erillisen pääsykokeen läpäistyäni, pääsin aloittamaan opinnot vuoden 2007 alussa.

Metropolia

Metropolia Ammattikorkeakoulu

Stadian yhdistyttyä Metropolia ammattikorkeakouluksi kesken opintojen, aiheutti sen, että olimme ensimmäinen ja ainoa verkkoviestinnän aikuiskoulutusryhmä, koska Metropoliassa koulutusohjelman korvasi digitaalisen viestinnän koulutusohjelma.

Uudessa koulutusohjelmassa on paljon samankaltaisuutta verkkoviestinnän kanssa, mutta sitä on laajennettu muuhunkin kuin verkkoon julkaistavaan viestintään. Toisaalta saivarrellusti ajatellen melkein kaikki viestintä on nykyään digitalisoitu tavalla tai toisella, joten onko tässä kyseessä jostain kaikkiosaava-opiskelusta?

Joka tapauksessa valmistuin Stadian sijaan Metropoliasta kesällä 2009, täysin ajallaan. Opinnäytetyö ei onnistunut itselleni asetettujen odotusten mukaan, mutta muuten paperit olivat ihan mieleiset.

Animaatio

Saturday Night

Koulun animaatiokurssilla tekemäni teos Saturday Night kertoo perinteisesti ei niin putkeen menevästä lauantai-illasta. Teos on ensimmäinen Flash -tekniikalla tekemäni projekti.

Hahmojen mallinnukseen ja musiikin tekoon käytetyt ohjelmistot olivat ennestään tuttuja. Käsikirjoitus kirjoitettiin parissa tunnissa ja itse projektin kasaamiseen meni pari päivää.

Graafiset käyttöliittymät

Tämä web-sivusto on tuotettu Graafiset käyttöliittymät -kurssin aikana. Sivustosta on tehty konseptisuunnitelma, jonka mukaan sivustoa on alettu rakentamaan. Sivusto toteutui pitkälti suunnitelman mukaisesti. Suunnitelmassa painotettiin sivuston käytettävyyttä ja saavutettavuutta, sekä humanistisesta että teknisestä näkökulmasta.

Vuosaaren Lukio

Vuosaaren lukio tarjosi minulle hyvät puitteet keskittyä kaikkeen muuhun paitsi itse koulunkäyntiin. Kaverini innoittamana otin harrastuksekseni toimia lukion AV-järjestelmien käyttäjänä, sekä koulun käytävätelevisiojärjestelmän ylläpitäjänä.

AV- ja TV-toiminnan myötä parhaimmat saavutukset tulivat kuvamataiteen kursseista, joihin liittyi liikkuvaa kuvaa, 3D-mallinnusta ja -animointia, sekä perinteistä valokuvausta ja vedostusta.

Päivitetty 28.9.2009

© Juho Kirjavainen kirjiz@kirjiz.net +358 40 539 5846